Vi vil ha flere flyktninger til Østensjø

Norway Voice / Oslo / Fremskrittspartiet viser en skremmende forakt for andre menneskers lidelse, når Carl I. Hagen går ut og krever at Oslo skal stenges for innvandrere og Siv Jensen oppfordrer landets kommunepolitikere til ikke å ta mot flyktninger. Dette gjør de samtidig som vi rystes av at folk dør på flukt, kvalt i lastebiler og druknet i Middelhavet. I Østensjø er vi dypt fortvilt over at vi ikke får lov til å bidra mer enn vi gjør.

I Østensjø har vi valgt å ta ansvar og vise medmenneskelighet. Vi har flere ganger signalisert overfor flertallet i Oslo kommune at bydelen har kapasitet til å gjøre mer enn vi gjør i dag.

I Østensjø tar vi mot både barn og voksne, familier og enslige. Til sammen 32 enslige mindreårige, altså barn som er alene på flukt, bor i dag eller har bodd i bokollektivet som bydelen har opprettet. Vi har skapt det første hjemmet til disse barna i et nytt land. Vi har voksne som hjelper dem til å finne sin plass i et nytt samfunn.

Ungene sliter med traumer, og ikke minst et stort savn av det de kjære de har kommet bort fra eller mistet, men de jobber iherdig med å lære vårt språk, gå på skole, gjøre lekser og å forberede seg på et nytt liv. Dyktige ansatte sørger for at de får den hjelpen de trenger på veien til å bli voksne og klare seg selv i et nytt samfunn.
Når vi vet at 400 barn sitter i mottak og venter på en plass i en kommune som kan tilby et hjem, så er det hjerteløst av Fremskrittspartiet å oppfordre kommunene om å la være å bosette flyktninger, og det er hjerteløst av de som nekter vår bydel å bidra med mer når vi gjentatte ganger har bedt om å få lov til å bosette flere.

Jeg er stolt av å bo i en bydel der vi har valgt å vise hjerterom, og der vi velger å se på de mulighetene vi har til å hjelpe folk i nød, i stedet for å se oss blind på potensielle problemer. Kompensasjonen vi får fra staten dekker våre utgifter, og de barna og voksne vi hjelper bidrar i neste omgang gjennom å gå på skole og arbeid.

Vårt arbeid for folk i nød vil vi gjerne fortsette i neste periode. Vil du ha et varmere samfunn – Stem SV.

Norway Voice
Hanne Eldby
Raifeh Albahleh