Europarådet vedtar tilleggsprotokoll om fremmedkrigere med terrorhensikt

Norway Voice / Oslo / Tilleggsprotokollen vil være et viktig verktøy for å avverge at personer reiser fra europeiske land for å slutte seg til ISIL eller andre terrororganisasjoner i utlandet. Det er nødvendig med et solid rettslig rammeverk for å sikre at de som utfører terrorhandlinger i Syria, Irak eller andre steder, kan straffeforfølges, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Europarådets medlemsstater vedtok 19. mai 2015 en tilleggsprotokoll til Europarådets konvensjon fra 2005 om forebygging av terrorisme. Tilleggsprotokollen bygger på FNs sikkerhetsråds resolusjon 2178 (2014) og skal styrke statenes mulighet til å forhindre at fremmedkrigere reiser til utlandet for å utføre terrorhandlinger.

Tilleggsprotokollen pålegger statene å gjøre det straffbart å reise, forsøke å reise, organisere eller finansiere reiser til utlandet hvis hensikten er å utføre terrorhandlinger eller å gi eller å motta terrortrening. Protokollen pålegger også statene å oppnevne et kontaktpunkt for operativ informasjonsdeling om denne typen fremmedkrigere.

Nyheter Source : regjeringen